Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վաչութեան Հայագիտական Միաւորի Վարչութիւնն ու Տնօրէնութիւնը նկատի ունենալով պսակաձեւ ժահրին տարածումը կանխելու նախազգուշական քայլերը եւ հիմնարկ յաճախելու դժուարութիւնը, Չորեքշաբթի, 8 Ապրիլ 2020-ին դասաւանդութիւնը կիրարկել սկսան առցանց սփռումով։