Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ.վարչութիւնը Ամանորեայ տօնին առիթով գրչատուփեր նուիրեց Գամիշլիի, Հասիչէի և Տէրիքի դպրոցներու աշակերտներուն. 13 Յունուար 2021-ին «Աւետիս Ահարոնեան» մասնաճիղի վարչութիւնն ալ իր կարգին բաժնեց բոլոր աշակերտներուն և շեշտեց ըսելով’ գրչատուփը մեծ է իր իմաստով որովհետեւ կը ներփակէ գրիչ և գրենական պիտոյքներ, ընթացքին վարչութիւնը իր պատքամը փոխանցեց աշակերտութեանց:- «դուք ձեր գրիչով, ուղղամտութեամբ փայլուն յաջողութիւններու և բարձր դիրքերու տիրանաք յանուն հայ ժողովուրդի հայապահպանման և փրկութեան, յանուն հայ ազգի Հայրենիքի և Արցախի գոյատեւման»։