Հիմնադիրներ

Հիմնադիրներ

 

                       

Բժ. Համօ Օհանջանեան       Նիկոլ Աղբալեան                   Լեւոն Շանթ                 Գասպար Իփէկեան
         (1873-1947)                          (1875-1947)                          (1869-1951)                        (1883-1952)

 

 

          Մինաս                     Յակոբ                        Ստեփան                     Սարգիս                  Սեդրակ
Խաչատուրեան       Պալըգճեան                 Եսայեան                Մալխասեան          Պալըգճեան