Կազմակերպութեամբ Համազգայինի 《Ն. Աղբալեան》մասնաճիւղի վարչութեան,
Ուրբաթ, 29 Նոյեմբեր 2019_ի երեկոյեան ժամը 6։00 _ ին, Ա.Մ.Ժ.Տան
《Լ. Շանթ》 սրահէն ներս , տեղի ունեցաւ Յոբելեանական ձեռնարկ՝
նուիրուած Լեւոն Շանթի ծննդեան
150 ամեակին։

Օրուան դասախօսն էր տիկ. ԼալաՄիսկարեան _ Մինասեան , իսկ գեղարուեստական յայտագիրը պատրաստուած էր մասնաճիւղի բոլոր յանձնախումբերու համատեղ աշխատանքով։