Համազգայինի Սուրիոյ կազմակերպութեան աշխոյժ մասնաճիւղերէն Հալէպի ինիսունամեայ «Ն. Աղբալեան» Մասնաճիւղին կազմակերպութեամբ, 23-26 Յուլիս 2020-ին, «Գ. Եսայեան» սրահէն ներս, երաժշտասէր հանրութեան ներկայացուեցաւ «Աշուղական Երեկոյ» վերնա։ գրուած գեղարուեստական բարձրորակ ձեռնարկ մը։

   Հակառակ տիրող անբարենպաստ պայմաններուն, Համազգայինը, իր առաքելութեան հաւատարիմ, հայ մշակոյթի պահպանման եւ տարածման իր անփոխարինելի նպաստը մատուցեց, վերականգնող քաղաքի հոգեմտաւոր վերականգնումին սատար հանդիսանալով։

   Անցնող տասնամեակին հետեւանք թուային եւ որակական նօսրացման յաճախ կրկնուող յիշեցումներուն դիմաց խնամուած յայտագիրով հայ մշակոյթի գոհարներու ներկայացման այս երեկոն հոգեկան վայելք էր եւ հակափաստարկ միաժամանակ։

   Հանդիսատեսը ըմբոշխնեց մեր ազգային ակունքներէն բխող գուսանական երգի եւ երաժշտութեան իւրայատուկ վայելքը, երիտասարդ եւ շնորհալի արուեստասէրներու կատարողութեամբ։

   Վարձքը կատա՛ր նորաստեղծ աշուղական նուագախումբին, մենակատարներուն եւ մշակութային գործի որակական վերականգնումին համար հաստատակամութեամբ գործող համազգայնականներուն (հոս՝ երաժշտական յանձնախումբին)։

ԳՐԻԳՈՐ ՏՈՒՆԿԵԱՆ

(Նիւթը լոյս տեսած է «Գանձասար» շաբաթաթերթին մէջ)