ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ

Համազգային Աւետիս Ահարոնեան մասնաճիւղի վարչութիւնը, Շնորհակալութիւն կը յայտնէ բոլոր անոնց որոնք սատար հանդիսացան և օժանդակեցին “Փարոս” ամառնային դպրոցին, իրենց սրտաբուխ նուիրատուութեամբ և հիւրասիրութեամբ:
Տիրամայր Լուսվարդ Սարգիսեան
Տիկ.Սեւան Մուրատեան- Փաշայեան
Տիկ.Սօնա Սարգիսեան
Պրն.Խաչիկ Մելքոնեան
Փոքրիկն Սերոբիկ Ղուկասեան
Փոքրիկն Սերոբ Մանուկեան
Հ.Մ.Ը.Մ-ի Վարչութիւն