Archive for the ‘Թատերական Միաւոր’ Category

Այցելութիւն՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի

Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութիւնը, «Ն. Աղբալեան» Մսնճ.ի, Հայագիտական, Թատերական, «Զուարթնոց» Երգչ.ի եւ «Բ. Կանաչեան» Երժշտ. Դպրոցի միաւորներու ներկայացուցչական կազմերով Շաբաթ, 22 Փետր. 2014ի առաւօտեան շնորհաւորական իր այցելութիւնը փոխանցեց Բերիոյ Թեմի  Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Արքութեան պատիւին եւ տիտղոսին արժանացած ըլլալուն առթիւ ։   →

ՄԻՋ-ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հա­մազ­գա­յի­նի Թա­տե­րա­կան Մի­ա­ւո­րի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, Կի­րա­կի, 6 Մա­յիս 2012-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 5-ին «Զա­ւար­եան» թա­տե­րաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ-դպրո­ցա­կան առա­ջին թա­տե­րա­կան մր­ցա­շար­քը: Մր­ցա­շար­քին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած էին Ժ. եւ ԺԱ. կար­գի աշա­կերտ­ներ, Քա­րէն Եփ­փէ Ազգ. Ճե­մա­րա­նէն 3 խումբ, Կր­թա­սի­րաց Ս. Չէմ­պէրճ­եան երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նէն մէկ խումբ եւ Լ.Ն.Գ.Կ. վար­ժա­րա­նէն 3 խումբ………: