Archive for the ‘Բ.Կանաչեան Երժշ.’ Category

Այցելութիւն՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի

Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութիւնը, «Ն. Աղբալեան» Մսնճ.ի, Հայագիտական, Թատերական, «Զուարթնոց» Երգչ.ի եւ «Բ. Կանաչեան» Երժշտ. Դպրոցի միաւորներու ներկայացուցչական կազմերով Շաբաթ, 22 Փետր. 2014ի առաւօտեան շնորհաւորական իր այցելութիւնը փոխանցեց Բերիոյ Թեմի  Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Արքութեան պատիւին եւ տիտղոսին արժանացած ըլլալուն առթիւ ։   →

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՆԱՉԵԱՆ» ԵՐԱԺՇՏԱՆՈՑԻ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

«Երաժշ­տու­թիւն… երաժշ­տու­թիւն… մարդ­կա­յին հոգիի ար­տա­յայ­տու­թիւն»:     Ներ­կայ թո­հու­բո­հին եւ անա­պա­հով վի­ճա­կին մէջ, ուր կը տի­րեն ամէն ձե­ւի ան­մարդ­կա­յին արարք­ներ, մեր պա­տա­նի­նե­րը անհ­րա­ժեշտ կա­րի­քը ու­նին առողջ հո­գե­կա­նով կազ­մա­ւոր­ուե­լու եւ զա­նա­զան շա­հե­կան գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րով հարս­տաց­նե­լու իրենց առօր­եան:     Միու­թիւն­նե­րուն կող­քին Հա­մազ­գա­յի­նի «Բար­սեղ Կա­նաչ­եան» երաժշ­տա­նո­ցը փու­թաց հա­մախմ­բել երաժշ­տա­սէր աշա­կեր­տու­թիւնը «Արամ Մա­նուկ­եան» ժո­ղովր­դա­յին տան մէջ, անոնց փո­խան­ցե­լով դա­սա­կան եւ հայ­կա­կան […]