Archive for the ‘Events’ Category

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԸ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԻՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ

          Համազգայինի մշակութային գործունէութեան ծիրէն ներս տեղ գտած են արուեստի բնագաւառի բոլոր մարզերը։ Առ այդ հոգածու դարձած է ան իւրաքանչիւր ձեռնարկի իրագործմանը, համոզուած՝ որ որպէս մշակութային օճախ եւ ներշնչման աղբիւր իր օգտաշատ ներդրումը կ՛ունենայ հասակ առնող սերունդի հոգեկերտուածքի ազգային ապրումներու դրսեւորման մէջ։ Այսպէս, պարախումբերու, թատերական ներկայացումներու կողքին, վերջին հնգամեակին աւելցած են […]

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԸ 14-28 Յուլիս 2012