Archive for the ‘Videos’ Category

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՀԱՄԵՐԳԻ ԱՐԱՀԵՏՆԵՐՈՎ Երաժշտութիւնը այնքան հին է որքան լեզուն եւ հայ ժողովուրդը։ Որպէս պահակ եւ պաշտպան հայ լեզուին եւ մշակոյթին,   Համազգայինի համար յոյժ կարեւոր նշանակութիւն ունեցած է անոնց պահպանումը, որպէս ազգային մեծագոյն հարստութիւն, որպէս մշակութային աւիշ եւ նոր սերունդին զտարիւն ոգի ջամբող կենսագործող զօրութիւն։

Գրիգոր Զոհրապ

  Գրիգոր Զոհրապ «Լ. Շանթ» սրահը անգամ մը եւս դարձաւ ժամադրավայր հալէպահայ գրասէր խաւին, որոնք համախմբուած էին նշելու «Նորավէպի Իշխան» Գրիգոր Զօհրապի ծննդեան 150-ամեակի նուիրուած յոբելենական հանդիսութիւնը եւ երկար սպասումէ ետք վայելելու գրականութեան ջահակիրներէն՝ Յակոբ Չոլաքեանի մատուցումը։