Archive for the ‘Դէմքեր’ Category

Արշիլ Կորքի (1904-1948)

    Արշիլ Կորքի` Ոստանիկ Ադոյեան, ծնած է Վանի մերձակայ Խորգոմ գիւղը 1904-ին: Կորքի լքած է Վանը 1915-ին Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքով եւ մօր ու 3 քոյրերուն հետ անցած է Ռուսաստանի կողմէ վերահսկուող տարածք: 1919-ին Կորքիի մայրը վախճանած է սովէն Երեւանի մէջ, իսկ Կորքի մեկնած է ԱՄՆ, հօր մօտ: Ստեղծագործական որոնումներու մէջ ան կը փոխէ անունը՝ դառնալով […]