Archive for the ‘Միաւորներ’ Category

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ

Վերջին Ժամ.- «ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՈԳԵՒՈՐ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՄԸ ՄԷՋ ՊԱՆԾԱՑՈՒՑ ՀԱՅ ԵՐԳԸ Այսօր, Կիրակի 8 Մարտի երեկոյեան, Հալէպի «Եսայեան» հանդիսասրահը դա՛րձեալ ողողուած էր լոյսերու, երաժշտական ձայներու կամ ալիքներու, ինչպէս նաեւ ծափերու տարափով մը։ Համազգայինի «Զուարթնոց» երգչախումբը պիտի տար իր տարեկան աւանդական համերգը։ …

Այցելութիւն՝ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի

Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութիւնը, «Ն. Աղբալեան» Մսնճ.ի, Հայագիտական, Թատերական, «Զուարթնոց» Երգչ.ի եւ «Բ. Կանաչեան» Երժշտ. Դպրոցի միաւորներու ներկայացուցչական կազմերով Շաբաթ, 22 Փետր. 2014ի առաւօտեան շնորհաւորական իր այցելութիւնը փոխանցեց Բերիոյ Թեմի  Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Արքութեան պատիւին եւ տիտղոսին արժանացած ըլլալուն առթիւ ։   →