ԳԷՈՐԳ-ՃՈՐՃ ԱԲԷԼԵԱՆԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿ -ՔԵՍԱՊ

 Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Քեսապի «Համօ Օհանջանեան»մասնաճիւղի վարչութեան,  կիրակի, 5  փետրուարին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, «Սահակեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ   հրապարակագիր, վաւերագրող, արձակագիր Գէորգ-ճորճ Աբէլեանի յիշատակին նուիրուած  կոկիկ ձեռնարկ մը՝ Քեսապի  Հայ առաքելական եւ աւետարանական համայնքներու հոգեւորականներուն,  գրասէր հայրենակիցներու ու հարազատներու ներկայութեամբ…  :

  Համազգայինի Քեսապի «Համօ Օհանջանեան»մասնաճիւղի վարչութեան անունով բացման խօսքը արտասանեց Վարդենի Դանիէլեան, որ շեշտեց ձեռնարկի կազմակերպման շարժառիթն ու կարեւորութիւնը,  յայտնելով թէ՝  վարչութիւնը ձեռնարկը կազմակերպած է  յարգանքի, պարտքի եւ գնահատանքի մղումներէ թելադրուած, եւ ոչ թէ լոկ ընկալեալ սովորութիւն մը(մահուան քառասունքի առիթ) յարգած ըլլալու պարտաւորութեամբ: Որովհետեւ Գէորգ-Ճորճ Աբելեան   կէս դար անընդմէջ իր կեանքը նուիրած է  հայգիրինու  գրականութեան՝իր ետին թողելով  հայդպրութեան ծառայելու  օրինակ մը եւ գրչի վաստակ մը:

    Բացման խօսքէն ետք Մեղրի Աբէլեան ներկայացուց Գէորգ-Ճորճ Աբելեանի կենսագրութիւնը, մինչ պաստառի վրայ կը ցուցադրուէին խօսքին համապասախան դրուագներ Աբելեանի գրական գործունէութենէն:

   Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարանի միջնակարգ բաժնի հայերէնի ուսուցչուհի Սիլվի Աբէլեան-Ճղլեան  ներկայացուց գրագէտն ու անոր գործերը, որմէ ետք Անի Աբէլեան ընթերցեց հատուած մը «Աննա Հարսը» վէպէն: Յաջորդեց գեղարուեստական յայտագիր. Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ ճեմարանի  ԺԱ. Կարգի աշակերտուհի Վանա Դանիէլեան ասմունքեց Վ. Թէքէեանի«Հաշուեյարդար»ը, իսկ  Կարօ Չերչիկեան սրինգի վրայ նուագեց «Վէրքերով լի»: Վերջին խօսք առնողը եղաւ Նշան Պասմաճեան, որ  լայն գիծերու մէջ արժեւորումը կատարեց    Գէորգ-Ճորճ Աբելեանի  գրական վաստակին: 

Աչքառու էր բեմին եւ սրահին միջեւ ներդաշնակ հաղորդակցութիւնը՝ համահունչ ձեռնարկի բնոյթին: Քեսապցիներ, որոնք  պայմաններու բերումով չէին կրցած ներկայ գտնուիլ Գէորգ-Ճորճ Աբելեանի յուղարկաւորութեան, այս ձեռնարկին ընդմէջէն յարգանքի իրենց  տուրքը(անկասկած ոչ վերջինը) մատուցեցին  իրենց գրագէտ հայրենակիցին, որ Քեսապ չապրելով հանդերձ,  Քեսապն ու քեսապցին իր գրականութեան նիւթ դարձուցած է հարազատ անկեղծութեամբ:  Օրուան մեծ ներկան  Գէորգ-Ճորճ Աբելեանն էր.  ոգեղէն ներկայութիւն մը՝ առինքնող ու բարի, պարզ ու անկեղծ:  Ձեռնարկի ամբողջ տեւողութեան մեծ պաստառին նկարը աւելիով կը շեշտէր ատիկա: Իսկ սրահին մուտքին անոր գիրքերը վաւերական փաստն էին  գրագէտի անկորնչելը վաստակին:

Ձեռնարկը փակուեցաւ Արժ. Տէր Միւռոն քհնյ. Աւետիսեանի գնահատական եւ շնորհակալական հակիրճ խօսքին յաջորդած  պահպանիչով:                                                                 

Գիր ու գրականութիւն սիրող   քեսապցիները  մշակութային օգտաշատ եւ հոգեպարար ժամ մը ապրեցան հաւաքական միեւնոյն զգացողութեամբ, ինչ որ գոհունակութիւն պատճառեց Համազգայինի վարչութեան:                    

Համազգայինի Քեսապի «Համօ Օհանջանեան»մասնաճիւղի վարչութիւն         

0
0Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.