«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ
ՀԱՄԵՐԳԻ ԱՐԱՀԵՏՆԵՐՈՎ

Երաժշտութիւնը այնքան հին է որքան լեզուն եւ հայ ժողովուրդը։ Որպէս պահակ եւ պաշտպան հայ լեզուին եւ մշակոյթին,   Համազգայինի համար յոյժ կարեւոր նշանակութիւն ունեցած է անոնց պահպանումը, որպէս ազգային մեծագոյն հարստութիւն, որպէս մշակութային աւիշ եւ նոր սերունդին զտարիւն ոգի ջամբող կենսագործող զօրութիւն։
Արդարեւ, աւելի քան ութը տասնամեակներու աշխատանքով ուռճացած Համազգայինը, կ՛ընթանայ հայ մշակոյթի բոյրն ու ապրումը ցօղելով նաեւ երաժշտասէր ընտրանիին մօտ, հետեւողական հաւատարմութեամբ, ամբողջական նուիրումով, որպէս մշակութային ինքնադրոշմ երեւոյթ, որպէս երաժշտական եւ մշակութային արժէքներու վաւերական ջահակիր։
Երգն ու երաժշտութիւնը ծնունդ առած են դարեր առաջ եւ փառաւորած մեր հոգեկանը, սիրազեղ զգացումով լեցուցած մեր սրտերը, ազնուացուցած մեր հոգին եւ առաւել փխրուն դարձուցած։ Հայ երգն ու երաժշտութիւնը անցած են Ազգ. Պատմութեան ճանապարհէն՝ ունենալով իրենց երանգները, օրօրոցային, քնարական, ժողովրդական, հայրենասիրական։
Այսօր հայ երգարուեստի պաշտամունքն է, ժողովրդական, գուսանական եւ հայրենասիրական երգացանկով, երգեր՝ որոնք մեզի հասած են Մ. Խորենացիէն, իսկ Սայաթ Նովան երգի արքան է եւ երգի ծովը։
Համազգայինի «Զուարթնոց» երգչախումբը յետ ամիսներու հետեւողական եւ լուրջ փորձերուն, 2011-ի Մարտ 5 եւ 6-ի երեկոներուն, հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեանի, հանդէս եկաւ հալէպահայ երաժշտասէր հասարակութեան արժանավայել եւ պատկառելի ներկայացմամբ։ «Զուարթնոց» եղատիպ
ցուցանակը բեմի խորքին կը բովանդակէր բացայայտիչ իմաստի խորքին Համազգայինը իր ամբողջական արժանիքով։ Սուրիական եւ հայկական քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք, ընկերուհի Ալին Մոմճեան հայերէն եւ արաբերէն լեզուներով կատարեց բացման խօսքը, որմէ յետոյ երգչախումբը լսելի դարձուց շարք մը ժողովրդական երգեր, որոնք այնքան մտերմիկ ձեւով կը հնչէին ունկնդիրներու ականջին։ Իրօք երբ կ՛ընծայուի առիթը լսելու նոյնօրինակ երգեր կեանքի առօրեային մէջ, երբ հեւքը ունինք հասնելու անհրաժեշտ կարիքին, անոնց ունկնդրութիւնը կը դառնայ իսկական վայելք։ Հետեւաբար՝ հեշտանք էր լսել յաջորդական երգերը Կոմիտասի,ապա յաջորդող Գարմինա Պուրանային եւ Վերտիի Լա Օփերային-Գնահատելի էին արաբերէն լեզուով մեկնաբանուած հայրենասիրական զոյգ երգերը։
Յայտագրի վերջաւորութեան յատուկ խնամքով պատրաստուած Սայաթ Նովայի հինգ խմբերգներու մատուցումը համարեա կը հանդիսանար դափնեպսակը Զուարթնոցի տարեկան այս ելոյթին։ Կարելի է ըսել, որ Սայաթ Նովայի ծննդեան 200-ամեակին նուիրուած էին այս երգերը, որոնցմով իր պարտքը կատարած կ՛ըլլար Համազգայինը։
Հայրենասիրական 3 երգերը, ընդհանրապէս խրթին պատրաստութեամբ եւ բարձրորակ կատարողութեամբ կ՛եզրա-փակէին համերգը արժանավայել կերպով։
Ձեռնարկը հասած էր իր աւարտին, հանդիսավար ընկերուհին դադարին իր կատարած յայտարարութեամբ եւ փակման խօսքով կատարած է պարտն ու պատշաճը։
Համերգը եղած էր յաջող եւ հանդիսատեսները գոհ տրամադրութեամբ կը ձգտէին հասնիլ բեմ՝ ողջունելու երգչախումբի մասնակիցները, որոնք չէին խնայած ժամանակ եւ ջանք՝ արդարացնելու համար իրենց վստահուած առաքելութիւնը։
Եթէ երգը հոգին ազնուացնող եւ կազդուրիչ յատկութիւններով գանձ է ազգային եւ գեղարուեստական դաստիարա-կութեան ճամբով, ապա ուրեմն այս երեկոյեան համոյթի կազմութիւնն ու յարատեւ փորձերը դպրոց են անձնակազմին համար։ Արդարեւ անոնք վարժութիւն ձեռք կը բերեն խմբական աշխատանքի, իրենց մէջ կը զարթնին սէր եւ գիտակցութիւն դէպի մայրենին եւ ազգայինը, ինչ որ օրհնութիւն է հեռաւոր մեր գաղութներուն համար։
Կրկնակի այս տուեալներով «Զուարթնոց»ը արժանի է գնահատանքի, ներդաշնակ ձայներու ոլորտին մէջ բիւրեղացած, կը սաւառնի հայ տոհմիկ ապրումներէն հարազատ աւիշ ծծած հայ արուեստը, որ կը ձգտի հայրենական երգերու կշռոյթին ծանօթացնել եւ սիրցնել նորահաս սերունդի սիրտն ու ականջը։
Երգչախումբերուն շնորհիւ հայ երգը կ՛ապրի հայրենիքի թէ Սփիւռքի մէջ, հայը հա՛յ կը պահէ եւ դեռ օտարին յարգանք կը պարտադրէ հայ երաժշտութեան նկատմամբ։
Այս բոլորէն ետք ջերմապէս կը շնորհաւորենք հայրենի տաղանդաւոր արուեստագէտ խմբավար դոցենտ Դաւիթ Պօղոսեանը, որ բովանդակալից յայտագրով բեմ բարձրացած է իր համոյթով։ Կը գնահատենք ապա երաժշտական միաւորի վարչութիւնը, որ ճիգ եւ ժամանակ չէ խնայած ձեռնարկի յաջողութեան ի նպաստ բերած աշխատանքին։
Հայերէն երգերու բուրմունքը տակաւին երկար ժամանակ պիտի թրթռացնէ մեր նոր սերունդին հոգիները, երբ երաժշտասէր անհատներ խուռներամ բազմութեամբ փութան հանդիսասրահ հաղորդուելու հայ երաժշտութեան ակունքներով, հայօրէն թրծուելու, երբ ամէն ժամանակներէ առաւել խիստ կարիքը կը զգացուի այժմ հայու դիմագիծի անաղարտ պահպանման, երբ ի գին անլուր զոհողութիւններու կը պահպանուի երգչախումբը իր գեղարուեստական ղեկավարով։
Էմմա

0
0Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.