Համօ Օհանջանեան

Hamo Ohanchanian

    Բժ. Համօ Օհանջանեան անունը առնչուած է Համազգայինի հիմնադրման շքեղ պատմութեանը

Ծնած է Ախալքալաք 1873-ին, աւարտած Թիֆֆլիսի ռուսական ուսումնարանը եւ հետեւած բժշկութեան ճիւղինը

1899-ին վկայուած է Լոզանի բժշկական համալսարանէնը

Նոյն տարիներուն Ժընեւի մէջ տարած է կուսակցական աշխատանքներ եւ աջակցած Քրիստափոր Միքայէլեանիը

1902-ին, Ցարական Իշխանութեան օրերուն, ձերբակալուած է եւ աքսորուած Սիպերիաը

Առաջին Համաշխարհային Պատերազմին ներման արժանանալով վերադարձած է Թֆիֆլիս եւ որպէս բժիշկ աշխատած կովկասեան ռազմաճակատին վրայը

1918-ին գործած է Անդրկովկասեան Սէյմի մէջ եւ ուղարկուած Պերլին, որպէս անդամ՝ հայոց ազգային խորհուրդի պատուիրակութեանը

1919-ին մասնակցած է Փարիզի հաշտութեան ժողովին, Հայաստանի հանրապետութեան պատուիրակութեան անդամի հանգամանքովը

1920-ին ստանձնած է Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց եւ ապա վարչապետի պաշտօններըը

Իր օրով է, որ կնքուած է Սեւռի հաշտութեան դաշնագիրըը

Խորհրդային Իշխանութեան հաստատումով ձերբակալուած է եւ բանտարկուած, սակայն Փետրուարեան ապստամբութեան շնորհիւ ազատած եւ այնուհետեւ վտարանդի ապրած է Գահիրէի մէջ, զբաղելով բժշկութեամբ եւ հասարակական գործունէութեամբը

28 Մայիս 1928-ին Գահիրէի մէջ հիմը կը դրուի Հայ Կրթական եւ Հրատարակչական Համազգային Ընկերութեան, ինը հիմնադիր անդամներու նախաձեռնութեամբ՝ բժ. Համօ Օհանջանեան, Լեւոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալեան եւ Գասպար Իփէկեանը

Հիմնադիրներու բաղձանքով բժ. Համօ Օհանջանեան կþþընտրուի նախագահ նորահաստատ Համազգային Ընկերութեան, որուն նպատակն էր «Հայ ժողովուրդի կրթական մակարդակը բարձրացնել հայ լեզուով եւ հայ հոգիով»ը

18 տարի շարունակ բժ. Համօ Օհանջանեան կը նախագահէ Համազգային Ընկերութեան, դառնալով անոր յամառ պաշտպանը, վարիչն ու պահակը, առանց յուսահատելուը

Բժ. Համօ Օհանջանեան, տէր կանգնելով հանդերձ Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ Համազգայինի մասնաճիւղերուն, Փարիզ գտնուած միջոցին հիմը կը դնէ Փարիզի մասնաճիւղին, ինչպէս նաեւ իր մեծ ներդրումը կþþունենայ 1930-ին Պէյրութի մէջ բացուած երկրորդական վարժարանին՝ Հայ Ճեմարանին, հիմնադիրներու զմայլելի կամքով եւ աննկուն զոհողութիւններովը

1947-ին  բժ. Համօ Օհանջանեան  առ յաւէտ կը բաժնուի մեզմէը ճեմարանը արդէն ապահոված էր իր սեփական շէնքը շնորհիւ Փալանճեան քոյրերու իշխանավայել նուիրատուութեանը

1947-ին բժ. Համօ Օհանջանեանի մահէն ետք Համազգայինի Կեդր. Վարչութեան նստավայրը կþþըլլայ Պէյրութ, նախագահութեամբ Լ. Շանթիը

Համազգայինի 75-ամեակին առիթով երախտագիտութեամբ կը խոնարհինք գաղափաարական այս մտաւորականներուն առջեւ, որոնք հիմը դրին համասփիւռքեան այս միութեանԸ