Գասպար Իփէկեան

Գասպար Իփէկեան ծնած է Պոլիս, 19 Յունուար 1884-ինը

Պատանեկան տարիքին ուսանած է Պոլսոյ մէջ եւ ապա աւարտած ամերիկեան Ռոպըրթ Քոլէժի դասընթացքըը

Փոքր տարիքէն հետաքրքրուած է թատրոնով, Պոլսէն անցած է Եգիպտոս, ապա կրկին վերադարձած, սակայն պետական հետապնդումներու պատճառաւ անցած է Եւրոպա եւ շրջան մը ապրած Գերմանիա, ապա՝ Փարիզ, ուր աւարտած է համալսարանի իրաւագիտական ճիւղը, իբրեւ դոկտոր քաղաքական եւ տնտեսական գիտութեանցը

Փարիզէն Ժընեւ վերադարձին աշխատակցած է «Դրօշակ»ին եւ ապա անցած Կովկաս, ուր զբաղած է ուսուցչութեամբը

1914-ին, Առաջին Աշխարհամարտին մասնակցած է կազմակերպչական շարժմանը

Անդրանիկի գունդին մէջ եղած է պարենաւորման եւ արտաքին յարաբերութեանց վարիչը

Նախքան զինադադարը անցած է Պարսկաստան , ուր լծուած է քաղաքական եւ հրապարակագրական գործունէութեանը

1920-ին փոխադրուած է Իրաք եւ այնուհետեւ Եգիպտոս, իբրեւ տնօրէն Կամսարական Տան ծխախոտի գործարանինը

1930-ին հաստատուած է Պէյրութ, ուր զբաղած է ուսուցչութեամբ եւ նուիրուած Համազգայինի գործունէութեանը

1939-1945-ին Պէյրութի մէջ կազմած է Համազգայինի Թատերասէրներու Միութիւնըը Յետագային Եգիպտոս անցնելով Գահիրէի մէջ եւս յառաջացուցած է Թատերասիրաց Միութիւն մը բեմադրելով Լեւոն Շանթի «Հին Աստուածներ»ըը

Արուեստագէտի խմորով թրծուած Գասպար Իփէկեան բազմազան յատկութիւններով օժտուած անձնաւորութիւն մըն էր, որուն կեանքը համակ նուիրում եղած էը

1942-ին Պէյրութի մէջ վերականգած է թատերական կեանքը եւ Համազգայինի վարչութեան օժանդակութեամբ հիմնած «Թատերախումբերու Միութիւն»ը, ստանձնելով անոր մնայուն ղեկավարութիւնըը Դերասան, դերուսոյց եւ բեմադրիչ Գասպար Իփէկեանի եւ Լեւոն Շանթի՝ թատերական արուեստի զոյգ առաքեալներուն շնորհիւ կերտուած է Համազգայինի թատերասէրներու պատմութիւնըը

Գասպար Իփէկեան առ յաւէտ բաժնուած է մեզմէ 1952-ին, արժանանալով Համազգայինի գնահատանքին, քաղցր յիշատակ մը ձգելով ետինը