Պատմական

ՀԱՄԱՌՕՏ ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ

 

1928ին, խումբ մը հայ մտաւորականներ ու հանրային գործիչներ, նկատի ունենալով ազգային գոյութեան սպառնացող արտաքին եւ ներքին վտանգները կþորոշեն յառաջացնել ընկերութիւն մը, որուն նպատակը ըլլայ սփիւռքահայութեան կրթական մակարդակին բարձրացումըը

Յիշեալ ընկերութեան՝ Համազգայինի գաղափարները ժողովրդականացնելու համար Ն. Աղբալեան 1928ին ամրան կþանցնի Սուրիա եւ Լիբանանը

1928ի Մայիսէն մինչեւ 1929ի աւարտը Համազգայինի համար կþըլլայ նախապատրաստութեան, գաղափարներու արծարծման եւ ժողովրդականացման տարիը

1930ին Գահիրէի, Լիբանանի եւ Սուրիոյ մէջ մասնաճիւղեր հիմնած Համազգայինը կը տարածուի Միջին Արեւելքի այլ երկիրներու, Եւրոպայի, Միացեալ Նահանգներու, Գանատայի, Արժանթինի եւ Աւստրալիոյ մէջ, հիմնելով 42 մասնաճիւղեր, որոնք ջահակիրները կը

հանդիսանան հայ մշակոյթի պահպանմանը

Ժամանակագրական կարգով Հալէպ վերջինը կþըլլայ, ուր կը հիմնադրուի Համազգայինի մասնաճիւղը, 1930 Փետրուարին Հայ Երիտասարդական Միութեան Կիրակնօրեայ լսարանին մէջը Յետոյ անմիջապէս կþընտրեն մասնախումբ մը՝ Համազգային Ընկերութեան ճիւղ հիմնելու համարը Յաջորդ Կիրակին նոյն լսարանին մէջ Հրաչ Փափազեան եւ Արսէն Արծրունի զեկուցում կու տան Համազգայինի Ընկերութեան մասին եւ կը ներկայացնեն գործունէութեան որոշ ծրագիրը Ժողովը կþընտրէ առժամեայ վարչութիւն մը հետեւեալ անձերէ.

Անդրանիկ Սայեան Ատենապետ

Արսէն Արծրունի՝ Ատենադպիր

Ն. Փալանճեան Գանձապահ

Հրաչ Փափազեան Խորհրդական

Արմենակ Զոպեան Խորհրդական

Բժ. Յակոբ Թաշճեան Խորհրդական

Հ. Չափսըզեան Խորհրդական

Pages: 1 2 3 4 5 6