Պատմական

1996ին Հայրենի գրող Աւիկ Իսահակեանի այցն ու դասախօսութիւնըը

1996ին Հայրենի արուեստագէտ Ռուբէն Հախվերտեանի երգահանդէսըը

1997ին հայրենի արուեստագէտ ջութակահարներ Ճէնտէրէճեան եղբայրներու նուագահանդէսները

1997ին Յոբելենական երեկոյ ի պատիւ սփիւռքահայ մտաւորական Վ. Օշականի գրական գործունէութեան 50 ամեակին, ներկայութեամբ յոբելեարինը

1997ին Մշակոյթի երեկոյ ի պատիւ եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Յանձնախումբի ներկայացուցիչներուն, հովանաւորութեամբ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսինը

1997ին Հրատարակում «Քեսապ» գիրքի Ա. հատորի, հեղինակութեամբ Յակոբ Չոլաքեանիը

1997էն սկսեալ մասնակցութիւն «Մարկօ Պապիկեան» երաժշտական մրցանքներուն, Պէյրութը

1998ին Դամասկոսի մէջ Համազգայինի հիմնադրման յոբելենական հանդիսութիւն, բանախօսութեամբ ընկ. Երուանդ Փամպուքեանիը

1998ին Գէորգ Էմինի յոբելենական հանդիսութիւն Հալէպի, Գամիշլիի եւ Դամասկոսի մէջը

1999ին «Փառք Համազգայինին» վաւերագրական եռօրեայ ցուցահանդէսը

«Քեզ համար Համազգային» երգարուեստի եւ լուասնկարչութեան 4օրեայ ցուցահանդէսը

«Քեզ Համար Հայութիւն» 4օրեայ ցուցահանդէսը

1999ին Յոբելենական հանդիսութիւններ նուիրուած Համազգայինի հիմնադրութեան70 ամեակին, Հալէպի մէջ բանախօութեամբ ընկ. Յովհաննէս Թասլաքեանի եւ Լաթաքիոյ մէջ

բանախօսութեամբ ընկ. Վահէ Ժամագործեանիը

1999ին Հայրենի արուեստագիտուհի օրդ. Սիլվա Եիւզպաշեանի ասմունքի ձեռնարկներն ու դասընթացքը Հալէպի եւ Գամիշլիի մէջը

1999ին Ա. Կորքիի մահուան յիսնամեակի նուիրուած ցուցահանդէս-դասախօսութիւնը

1999ին Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 130ամեակին նուիրուած յոբելենական հանդիսութիւն, բանախօսութեամբ Տիար Յակոբ Չոլաքեանիը

1999ին այցելութիւն ԿԵդր. Վարչութեան անդամ, «Հորիզոն»ի խմբագիր ընկ. Վրէժ Արմէնի, իր հեղինակութեամբ լոյս տեսած «Ոստայն – 3 Հաղորդութիւն» հատորի ներկայացման եւ ծանօթացման նպատակովը Ապա նաեւ այցելութիւն Քեսապի Համօ Օհանջանեան մասնաճիւղինը

1999ին «Սարդարապատ» պարախումբի ելոյթներ Պուսրայի, հայաստանի «Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ» յայտագրով փառատօնի, եւ Կիպրոսի մէջը

Pages: 1 2 3 4 5 6