Պատմական

2000ին այցելութիւն եւ դասախօսական շարք Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի փոխ տնօրէն, պատմական գիտութիւններու դոկտոր փրոֆ. Վարդան Վ. Գրիգորեանի Հալէպի եւ Քեսապի մէջը

2000 եւ 2002ին վկայականաց բաշխում Բարսեղ Կանաչեան երաժշտական ուսումնարանի դաշնամուրի ուսանողներուը

2001ին լիբանանահայ Լեւոն

Թաշճեանի լուսանկարներու ցուցահանդէս Հալէպի եւ Քեսապի մէջը

2001ին Հայագիտական Դասընթացքի Առաջին Հունձքի վկայականաց բաշխումը

2001ին յոբելենական հանդիսութիւն նուիրուած Լեւոն Շանթի մահուան յիսնամեակինը

2002ին հիմնադրութիւն Քեսապի «Կանթեղ» եւ Լաթաքիոյ «Նարեկ» մանկապատանեկան երգչախումբերու, ղեկավարութեամբ Գայանէ Սիմոնեանիը

2002ին Լաթաքիոյ «Արցախ» պարախումբի յառաջացում, ղեկավարութեամբ Գօգօ Յարութիւնեանիը

2002ին Միսաք Մեծարենցի ծննդեան 115 ամեակի նուիրուած գրական գեղարուեստական երեկոյը

2002ին Խրիմեան Հայրիկի նուիրուած յոբելենական հանդիսութիւն, բանախօսութեամբ Լիբանանէն ժամանած Հոգշ. Տ. Շահան Ծ. Վրդ. Սարգիսեանի եւ Գէորգ Գանտահարեանիը

2002ին յառաջացում Դամասկոսի «Աղթամար» երգչախումբի, խմբավարութեամբ Արեմնուհի Բարսեղեանիը

2003ին Նարեկացիի 1000 ամեակին նուիրուած երեկոներ Գամիշլիի , Հասիչէի եւ Տէրիքի մէջը

2003ին յառաջացում Քեսապի «Գեղարդ» պարախումբի, ղեկավարութեամբ Գօգօ Ակիկեանի եւ Ղազար Թաշճեանիը

2003ին հայրենի «Բարեկամութիւն» պարախումբի ելոյթը

2003ին Համազգայինի Լիբանանի «Գայանէ» եւ «Քնար» պարախումբերու ելոյթ Հալէպի մէջը

2003ին հայրենի դաշնակահար Արմէն Պապախանեանի դաշնամուրային երեկոյը

2003ին Միջ- միութենական կազմակերպութեամբ կայացած Արամ Խաչատուրեան ծննդեան 100 ամեակի յոբելենական հանդիսութեան մասնակցութիւնը

2003ին մասնակցութիւն ՀՀ Հիւպատոսարանի կազմակերպութեամբ հայրենի տաղանդաւոր երաժիշտ Ռոպերթ Ամիրխանեանի երգահանդէսինը

Pages: 1 2 3 4 5 6