Սուրիոյ Պատմական

Համազգայինի «Բ. Կանաչեան» Երժշտ. Դպրոցը հիմնուած 1986-ին, աւելի քան 200 աշակերտներով երաժշտական դաստիարակման ճամբով կը տանի արդիւնաւէտ աշխատանք. երաժշտական գործիքներու ուսուցումը կը կատարուի տեղւոյս թէ հայրենիքէն վկայեալ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կողմէ, որոնց աշխատանքը կþþընդգրկէ ուսումնական տարեշրջանի ժամանակամիջոցը, կիսամեայ եւ ամավերջի քննութիւններով, իսկ տարեշրջանի աւարտին դպրոցի սաները ելոյթ կþþþունենան հրապարակային երաժշտական ձեռնարկներովը

Միաւորի Վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած են դաշնամուրային, փողային եւ լարային նուագահանդէսներ, նուիրուած մեծ երաժշտահաններուը

Համազգայինի Հայագիտական Դասընթացքը մեծ յոյսերու իրականացմամբ հիմնադրուած է 1996-ին, ընթացք տալով ազգային կեանքի այժմու պահանջքներու.- հայ լեզուի եւ գրականութեան դասատու պատրաստելու, իսկ հասարակական կեանքէ ներս՝ մարդոյժը

Այսպէս կþþընթանան առաւօտեան եւ յետմիջօրէի դասընթացքները, որոնց դասաւանդութիւնը վստահուած է քաղաքիս թէ հայրենիքէն վկայեալ դասախօսներու, որոնք բծախնդրօրէն կը տանին հայ լեզուի եւ յարակից նիւթերու ուսուցման բազմերես աշխատանքըը

Առաջին հունձքի շրջանաւարտներէն ետք, երկրորդի շրջանաւարտները մօտ օրէն պիտի ստանան իրենց վկայականը, որ Կեդր. Վարչութեան  կողքին վաւերացումը պիտի վայելէ Երեւանի Խ. Աբովեանի անուան մանկավարժական համալսարանիը Հետեւաբար Հայագիտական Դասընթացքէն ընթացաւարտ մը պիտի կարենայ Երեւանի համալսարանէն ներս երկու տարիներու ուսումնառութեամբ ստանալ համապատասխան վկայականը

Հայագիտական այս դասընթացքը կը յարատեւէ յատկապէս Գ. Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան, Ազգ. Իշխանութեան, Հ.Օ.Մ.-ի Կեդր. Վարչութեան եւ Ս.Օ.Խաչի Շրջ. Վարչութեան յատկացումներովը

և Համազգայինի Սուրիոյ ընատնիքը իր շրջաններու գործունէութիւնը համադրուած եւ կենսունակ մակարդակի վրայ պահելու յառաջադրանքին մղուած, յանձին տուեալ շրջաններու ներկայացուցիչներու 21/6/1987-ին Սուրիոյ ներկայացուցչական Ա. Ժողովով յառաջացուցած է Սուրիոյ Շրջ. Վարչութիւնը, որ զբաղած է ներքին կազմակերչական եւ շրջաններու մշակութային կեանքը յուզող հարցերով, առաւել անոր գլխաւոր առաքելութիւնը եղած է միջ-մասնաճիւղային գործունէութեան համադրումըը Ուղարկած է Սուրիոյ շրջաններու մասնաճիւղերուն Հալէպի մէջ կայացած բարձրորակ մակարդակի ձեռնարկներն ու դասախօսներըը

Շրջ. Վարչութեան գործունէութիւնը կեդրոնացած է նաեւ Սփիւռք-հայրենիք մշակութային կապերու ամրապնդման շուրջը Այսպէս՝ հիւրընկալած է հայրենի գեղարուեստական խումբեր, հրաւիրած է մշակութային վերելքի տեսլականովը

«Սարդարապատ» պարախումբի որպէս պարուսոյց հրաւիրած է Տիարք Նորիկ Մեհրապեան, Փայլակ Սարգիսեան, Գէորգ Այվազեան, Յովհաննէս Խաչիկեան, Գագիկ Կարապետեան, որոնք միատեղ ջանքերով պահած են պարախումբը պատուաբեր դիրքի վրայը

«Սարդարապատ» պարախումբի կողմէ որպէս մեծագոյն իրագործումներ կարելի է համարել Հայաստանի Հայ Մշակոյթի Աշխատողներու Միութեան կազմակերպութեամբ 1993-ի Սեպտ.ին կայացած փառատօնի մասնակցութիւնը, ապա՝ եզրափակիչ համերգով հանդէս գալը Երեւանի պետական օփերայի սրահէն ներսը

Pages: 1 2 3