Category: Մասնաճիւղեր

ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԷՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿԵՐՏՄԱՆ 103-ԱՄԵԱԿԸ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ ՓԱՌԱՇՈՒՔ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՄԲ

   Համազգայինի «Լ.Շանթ» Մասնաճիւղի Վարչութեան կազմակերպութեամբ, փառաշուք հանդիսութեամբ յիշատակուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան կերտման 103-ամեակը, Ուրբաթ, 28 Մայիս 2021-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին,…

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԷՍԴՐԱՏԱՅԻՆ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԸ ԿՐԿԻՆ ԲԵՄԻ ՎՐԱՅ

   Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» Մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թիւնը այս տա­րեշր­ջա­նին հե­տա­մուտ եղաւ վե­րա­կանգ­նե­լու այն բո­լո­րը, որոնք Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւան­քով 2011-էն ի վեր…

ԱՍՄՈՒՆՔՆ ՈՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

   Աս­մունք, բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն, գիր, գրա­կա­նու­թիւն… ոմանց հա­մար մո­ռա­ցու­թեան մատն­ուած են, իսկ այ­լոց ու­շադ­րու­թեան կի­զա­կէ­տին մէջ կը մնան: Ժա­մա­նա­կի մը մէջ,…

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՎԱՀԱՆ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ «ՆԱՐԵԿ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԵՐԳԱՐՈՒԵՍՏԻ ԳՈՅՆՆ ՈՒ ՁԱՅՆԸ ՀՆՉԵՑՈՒՑ ԿՐԿԻՆ

   Համազգայինի «Նարեկ» երգչախումբը դասական եւ ժողովրդային երգացանկով ծաղկեցուց մեր բեմը ու գեղարուեստական իւրայատուկ ոճ ու ճաշակ հրամցուց Լաթաքիահայ հանդիսատեսին։…

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “Ն. ԱՂԲԱԼԵԱՆ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ “ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ” ԿԵՐՊԱՐՈՒԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԸ ՎԵՐԱԲԱՑԱՒ ԻՐ ԴՌՆԵՐԸ

   Սուր­իոյ մէջ ծայր առած եւ տա­սը տա­րի­նե­րու վրայ եր­կա­րած պա­տե­րազ­մին հե­տե­ւան­քով փակ­ուած Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի «Ար­շիլ Կոր­քի» կեր­պար­ուես­տի…

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄՈՅԹԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ՔԵՍԱՊԻ ԵՒ ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՄԷՋ

   Հովանաւորութեամբ Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան, Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» (Հալէպ), «Վահան Նաւասարդեան» (Լաթաքիա) եւ «Համօ Օհանջանեան» (Քեսապ) մասնաճիւղերու գործակցութիւնը արդիւնաւորուեցաւ…

«ՍԷՐԸ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ» ՀԱՃԵԼԻ ԵՐԵԿՈՅ ՄԸ՝ ՄՇԱԿՈՒԹԱՍԷՐ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ

   Երբ կը մէկտեղուին գրական-երաժշտական յայտագիրները, մտերմիկ մթնոլորտն ու գրասէր հանրութիւնը սրահի մը մէջ, գոհունակութեան կողքին մեր հոգիները կը սնանին…

ԴԱՄԱՍԿԱՀԱՅ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐ ՅԱՅՏՆԱԲԵՐԵՑԻՆ ԻՐԵՆՑ ՁԻՐՔԵՐԸ

   Փոքրիկ տաղանդները յայտնաբերելու լաւագոյն միջոցը բեմահարթակն է, ուր մանուկներուն երեւակայութիւնը թռիչք կ’առնէ ու կը սաւառնի հեռուն՝ դէպի անսահման հորիզոնները……