Category: Մեր Մասին

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԱՄՓՈՓ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԱՄՓՈՓ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ       1920-ական թուականները կը զուգադիպին Հայ ժողովուրդի պատմութեան հոլովոյթի քաղաքական ու մշակութային նշանակալից վերիվայրումներուն:    1915-1923 թուականներուն…