Category: Հիմնադիրներ

Լեւոն Շանթ (1869-1951)

Բուն անունով՝ Լեւոն Սեղբոսեան (Նահաշպետեան), ծնած է Պոլիս 1869-ին: Կրթութիւնը ստացած է Էջմիածնի Գէորգեան Ճեմարանը, իսկ համալսարանական ուսումը՝ Գերմանիոյ եւ…