Category: Նիկոլ Աղբալեան Հալէպ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԷՍԴՐԱՏԱՅԻՆ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԸ ԿՐԿԻՆ ԲԵՄԻ ՎՐԱՅ

   Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» Մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թիւնը այս տա­րեշր­ջա­նին հե­տա­մուտ եղաւ վե­րա­կանգ­նե­լու այն բո­լո­րը, որոնք Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւան­քով 2011-էն ի վեր…

ԱՍՄՈՒՆՔՆ ՈՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

   Աս­մունք, բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն, գիր, գրա­կա­նու­թիւն… ոմանց հա­մար մո­ռա­ցու­թեան մատն­ուած են, իսկ այ­լոց ու­շադ­րու­թեան կի­զա­կէ­տին մէջ կը մնան: Ժա­մա­նա­կի մը մէջ,…

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “Ն. ԱՂԲԱԼԵԱՆ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ “ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ” ԿԵՐՊԱՐՈՒԵՍՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԸ ՎԵՐԱԲԱՑԱՒ ԻՐ ԴՌՆԵՐԸ

   Սուր­իոյ մէջ ծայր առած եւ տա­սը տա­րի­նե­րու վրայ եր­կա­րած պա­տե­րազ­մին հե­տե­ւան­քով փակ­ուած Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի «Ար­շիլ Կոր­քի» կեր­պար­ուես­տի…

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄՈՅԹԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ՔԵՍԱՊԻ ԵՒ ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՄԷՋ

   Հովանաւորութեամբ Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան, Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» (Հալէպ), «Վահան Նաւասարդեան» (Լաթաքիա) եւ «Համօ Օհանջանեան» (Քեսապ) մասնաճիւղերու գործակցութիւնը արդիւնաւորուեցաւ…

«ՍԷՐԸ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ» ՀԱՃԵԼԻ ԵՐԵԿՈՅ ՄԸ՝ ՄՇԱԿՈՒԹԱՍԷՐ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ

   Երբ կը մէկտեղուին գրական-երաժշտական յայտագիրները, մտերմիկ մթնոլորտն ու գրասէր հանրութիւնը սրահի մը մէջ, գոհունակութեան կողքին մեր հոգիները կը սնանին…

«ՇՈՒՇԻ»Ն ԿՐԿԻՆ ԶԱՐԴԱՐԵՑ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԲԵՄԸ

   Երեք յաջորդական ելոյթներով, Համազգայինի «Ն. Աղբալեան» Մասնաճիւղի «Շուշի» մանկապատանեկան պարախումբը, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Վրէժ Թէրզեանի, պարարուեստի հաճելի պահեր պարգեւեց հալէպահայ…

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ

   Շաբաթ, 19 Դեկտեմբեր 2020-ի առաւօտուն, Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի նորակազմ վարչութիւնը, ընկերակցութեամբ Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան ներկայացուցիչին, այցելութիւն տուին…